Gakko 2014 Short montage

サマーキャンプ "Gakko 2014" ダイジェスト映像

 

Music: Ayatake Ezaki

Shooting & Editing: Ayatake Ezaki, Yuta Koga, Atsushi Futatsuki